اطلاعات تماس

آدرس شعب مجموعه شهاب

شعبه مرکزی ( تعمیر تلویزیون )

آدرس : اهواز خیابان امام شرقی نبش گندمی

شماره تماس : ۳۲۲۲۰۹۵۴ - ۳۲۲۳۳۶۹۸

شعبه شماره دو ( تعمیر لوازم خانگی )

آدرس : اهواز خیابان امام شرقی خیابان محمدیان بین امام و کاوه

شماره تماس : ۳۲۲۳۳۳۵۱

شعبه شماره سه ( فروش قطعات )

آدرس : اهواز خیابان امام شرقی نبش خیابان محمدیان پاساژ محمدی

شماره تماس : ۰۹۰۵۶۴۲۱۱۱۳